kasyno vpn zmiana ip

7 Card Stud Hi-Lo – zasady gry

A oto i 7 Card Stud Hi-Lo – zasady gry
Seven card stud high-low (znany także jako „7 card stud eight-or-better”) to wymagająca technicznie gra pokerowa, w której po pokazaniu kart pula jest dzielona między najlepszy najwyższy (high) i najniższy (low) pokerowy układ.

W pokerze 7 card stud high-low gracze otrzymują w ciągu rozdania siedem kart, ale tylko najlepsza ręka pięciokartowa każdego gracza jest decyduje o wyłonieniu zwycięzcy. Zwróć uwagę, że gra 7 card stud high-low jest rozgrywana z użyciem zasady kwalifikującej „8 or better”, co oznacza, że ręka może zawierać najwyżej ósemkę, aby miała prawo do wygrania „niskiej” (low) części puli.

Zasady gry w 7 Card Stud High-Low

Zanim rozpocznie się gra w pokera 7 card stud high-low, wszyscy gracze wpłacają stawkę wejściową, tzw. „ante” (dokładne kwoty ante: zob. limity pokerowe). Każdy gracz otrzymuje dwie karty zakryte i jedną odkrytą. Gracz z najniższą kartą odkrytą jest na pozycji „bring-in” (otwarcie) i musi postawić zakład równy połowie małego zakładu lub pełnemu małemu zakładowi (na przykład 1 lub 2 USD w grze $2/$4 stud high-low). Licytacja przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół stołu pokerowego, dopóki wszystkie zakłady w danej rundzie nie zostaną wyrównane.
Uwaga dotycząca zasad: W celu ustalenia gracza bring-in w pokerze 7 stud high low brane są pod uwagę kolory kart zgodnie z rankingiem brydżowym (piki, kiery, kara i trefle – w porządku malejącym). Na przykład, jeśli czwórka jest najniższą wykrytą kartą, a pojawiły się na stole zarówno czwórka pik, jak i czwórka karo, to ta ostatnia wyznacza gracza na pozycji bring-in.

Następnie każdy gracz otrzymuje kartę odkrytą, zwaną „Fourth Street”. Licytację zaczyna gracz, którego karty odkryte mają najwyższą wartość pokerową. Ten gracz może czekać lub postawić zakład. Jeśli chce stawiać, musi zrobić zakład w wysokości małego zakładu (2 USD w grze $2/$4).

Uwaga dotycząca zasad: Począwszy od etapu 4th street, jeśli dwóch lub więcej graczy ma wykryty taki sam najwyższy układ kart, pierwszy ruch należy do osoby siedzącej najbliżej w lewo od pozycji rozdającego.
Następnie każdy gracz otrzymuje kolejną kartę odkrytą, zwaną „Fifth Street”. Ponownie licytację zaczyna gracz, którego karty odkryte tworzą najwyższy układ pokerowy.
Uwaga dotycząca zasad: Począwszy od rundy Fifth Street do końca rozdania, wszystkie zakłady są równe dużemu zakładowi (4 USD w grze $2/$4).
Następnie każdy gracz otrzymuje kolejną kartę odkrytą, zwaną „Sixth Street”. Ponownie licytację zaczyna gracz, którego karty odkryte tworzą najwyższy układ pokerowy.

Następnie każdy gracz otrzymuje siódmą, i ostatnią, kartę (stąd nazwa 7 card stud), która jest wykładana zakryta i jest znana tylko graczowi, który ją otrzymał. Licytację zaczyna gracz, którego karty odkryte tworzą najwyższy układ pokerowy.

Jeśli po zakończeniu ostatniej rundy licytacji, w grze 7 card stud high-low zostanie więcej niż jeden gracz, ostatni gracz, który postawił lub podbił zakład, pokazuje swoje karty. Jeśli w ostatniej rundzie nie zostanie postawiony żaden zakład, swoje karty jako pierwszy pokazuje gracz, którego karty odkryte mają najwyższą wartość pokerową.

Pokazanie kart — wyłonienie zwycięzcy High i Low

Gracz z najwyższym pięciokartowym układem wygrywa połowę puli, a gracz z najniższym — drugą połowę puli. Należy pamiętać, że w pokerze 7 card stud high-low obowiązuje reguła „8 or better” uprawniająca do wygrania części puli za low, więc gracz musi mieć pięć kart o różnych wartościach nie większych niż 8. Jeśli żaden gracz nie spełnia tego wymagania, nie ma zwycięzcy low. Jeśli żadna ręka nie kwalifikuje się jako low, całą pulę wygrywa układ najwyższy. Po przekazaniu puli za układ high (i low, jeśli wystąpi), rozpoczyna się następne rozdanie.

Układy „eight-or-better”

Jeśli nie jesteś pewien, jakie układy kart mogą stworzyć low, przeczytaj ten podrozdział. Podczas gdy strity i kolory nie przekreślają kwalifikowania układu jako low, to dowolna para lub karta wyższa od 8 go dyskwalifikuje. Ponadto asy mogą wejść w skład układu low, zatem najlepszy możliwy układ (zwany „wheel” – „koło”) to: 5, 4, 3, 2, A. Ranking rąk high-low (wg zasady eight-or-better) od najgorszej (nr 1) do najlepszej (nr 7, tzw. „nuts”) jest następujący:

8, 7, 6, 5, 4
8, 7, 5, 3, 2
7, 6, 3, 2, A
7, 5, 4, 3, 2
6, 5, 4, 3, 2
6, 4, 3, 2, A
5, 4, 3, 2, A

Podkreślamy, że poniższe układy nie kwalifikują się jako low wg zasady 8-or-better i nie uprawniają do wygrania części puli przypadającej dla low:

J, T, 9, 8, 7 (nie spełnia warunku eight-or-better)
9, 4, 3, 2, A (nie spełnia warunku eight-or-better)
7, 6, 2, A, A (nie spełnia warunku eight-or-better, zawiera parę)

Granie w kasynie